Opgave formulier verkoopbemiddeling

De opgegeven dieren staan maximaal een maand in de verkoopbemiddeling. Zijn de dieren dan nog niet verkocht, dan dient dit schriftelijk (per e-mail of per post) kenbaar gemaakt te worden. Ten einde het bestand van te verkopen dieren bij de verkoopbemiddelaar actueel te houden, dient de fokker/eigenaar tussentijdse mutaties of aanpassingen in zijn eerdere opgave per omgaande aan de verkoopbemiddelaar te melden. De kosten van de verkoopbemiddeling bedragen eenmalig E 7,– per jaar. Mutaties of aanpassingen zijn gratis.

Nederland: mutaties doorgeven aan Ad de Jong, E-mail: swifter42@outlook.com

Belgie: mutaties doorgeven aan Steven Vandecasteele, E-mail: swbelgie@hotmail.be

Het spreekt van zelf, dat via de verkoopbemiddeling aangeboden dieren voldoen aan de eisen uit het fokreglement, goed ontwikkeld zijn en vrij zijn van ziekten en gebreken.