Lid worden

U kunt zich middels het aanmeldingsformulier (onder aan deze pagina) opgeven als lid van ons het stamboek. Daarna ontvangt u een nota van de penningmeester. Nadat u die rekening hebt voldaan, zal een lid van uw regiocommissie contact met u opnemen en een afspraak voor een bedrijfsbezoek maken. Hij/zij zal u verder informeren over ons stamboek.

Actuele tarieven van ons stamboek: Zie frontpagina website bij  “Tarieven”.

Wenst u deel te nemen aan het collectief abonnement op “Het Schaap”, dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier (voordeel 20%). Het stamboek geeft dan uw adres door aan de uitgever en betaalt collectief. Indien u zich vóór 1 oktober opgeeft, gaat het collectief abonnement in per 1 januari van het komende jaar (een eventueel privé abonnement moet u zelf opzeggen).

Indien u dieren aanmeldt, die niet in het Swifter Stamboek zijn ingeschreven, moeten bewijzen van inschrijving in een ander stamboek aan de fokadministratie worden gezonden.  Anders worden dergelijke schapen geregistreerd met rascode OV (is “overige”, dus afstamming niet officieel bekend).

Als u een certificaatwaardig zwoegervrij bedrijf heeft, dient u hiervan een een bewijs(kopie van Gezondheidsdienst) naar de fokadministratie te zenden.

Na aanmelding als lid krijgt u een fokkersnummer toegewezen via de fokadministratie. Dat nummer dient u bij uw verdere correspondentie en betalingen te gebruiken. Uw fokkersnummer moet u ook doorgeven aan het stamboeklid bij wie u de schapen wilt kopen of gekocht heeft.

Als de verkoper geruime tijd vóór u zich als lid hebt aanmeldt de aan u verkochte dieren doorgeeft aan de fokregistratie (en het verzoek van het stamboek is om dit op tijd te doen) worden die dieren (tijdelijk) “buiten het stamboek” genoteerd (= geparkeerd).
Men kent u dan immers nog niet als stamboeklid!
Nadat u een fokkersnummer hebt gekregen, worden de “geparkeerde” dieren weer in de stamboekdatabase onder uw fokkersnummer opgenomen. Daarvoor zult u dan wel moeten aangeven welke stamboeknummers dat zijn.

Klik op onderstaande link om online aan te melden:

Online aanmeldingsformulier