Fokdoel en fokreglement

Algemeen:
De Swifter dient bij uitstek geschikt te zijn als vleeslam-moederdier. Daartoe is het van belang, dat er bij de fokkerij vooral verbetering nagestreefd wordt t.a.v. de volgende eigenschappen:

  • prima moedereigenschappen
  • rustig karakter en lange levensduur
  • hoge vruchtbaarheid
  • lang bronstseizoen
  • hoge melkgift en solide uiers
  • groei en goede slachtkwaliteit

Om het fokdoel te kunnen bereiken worden hoge eisen gesteld aan de fokram.

Alle nieuw in te zetten rammen worden gewogen, (eventueel) gescand en gekeurd. Veel lammeren zullen in de nabije toekomst dus een vleesindex hebben.
Voor het bepalen van de vleesindex wordt van het schaap de spierdikte en de vet dikte gescand. Tevens wordt het schaap gewogen waardoor de groei berekend kan worden. Uit deze gegevens (scan- en weeeggegevens) wordt door de fokkerij organisatie CRV de vleesindex berekend, wat een fokwaarde is. Men kan dus zo beter op vleesproduktie geschiktheid selecteren. Verder is van elk schaap ook de vruchtbaarheidsindex bekend en kan men dat kengetal ook gebruiken bij de selectie.

Voor een dekram worden er ook eisen gesteld aan de groeisnelheid.

In de Gewichtstabel voor rammen kan men bekijken wat een ram op een bepaalde leeftijd moet wegen om goedgekeurd te kunnen worden.

Voor verdere informatie over de eisen in de fokkerij kan men het FOKREGLEMENT-oktober 2019 raadplegen.