Het Swifter Schapenstamboek

Het Stamboek

Het Swifter Schapenstamboek is in 1982 opgericht en daarna snel gegroeid. Er is een behoorlijke vraag naar goed fokmateriaal.

Het Swifter Schapenstamboek heeft als doel de kwaliteit van de fokdieren van haar leden te bewaren en te bevorderen. Ze voert dan ook een gedegen fokregistratie door middel van onder andere afstammingsbewijzen, lijsten van alle gebruikte rammen van dat jaar (die een eigen vruchtbaarheidsindex hebben) en ooien met hoge vruchtbaarheidsindexen, deklijsten en nakomelingslijsten. De fokwaardeschattingen voor vruchtbaarheid worden uitgevoerd volgens het diermodel.
Ook de genotypes voor scrapie-gevoeligheid worden in dit systeem vastgelegd.
Het vrij zijn van de blindfactor is ook vastgelegd. Gebruikers van het computer programma SRS (zie hiervoor beneden) hebben de mogelijkheid dit thuis in beeld te brengen.

Alle productie- en fokkerijgegevens worden per computer verwerkt en geregistreerd. Het Swifter Stamboek heeft eind 2000 een programma ontwikkeld waarmee de individuele schapenhouder rechtstreeks gegevens kan uitwisselen met de GD c.q. RVO om de I&R gegevens up to date te houden.

Rond 2015 is men overgestapt op een online programma. Het programma heet Swifter online.

Alle registrerende leden kunnen met het Swifter online programma de geboorteberichten en overschrijvingen electronisch aan stamboek, Gezondheidsdienst  en I & R aanleveren.
Via dit systeem wordt ook het bedrijfsregister bij het EL&i  automatisch bijgehouden.

Klik op onderstaande link om de Swifter Bundel, statuten en huishoudelijk reglement te openen:

Swifterbundeljuli2022