Fokkersdag 30 september

doorswifter

Fokkersdag 30 september

Op zaterdag 30 september heeft de fokkersdag bij ons, Jan en Hermien Plas, te Weerdinge plaatsgevonden. De foktechnische commissie had een interessant programma opgezet en er was een boeiende spreker uitgenodigd. Deze spreker was de nieuwe inspecteur van het NSFO Johan Knaap.

‘s Morgens omstreeks 10 uur kwamen de deelnemers aan en zijn we gestart met koffie en koek. In totaal waren we ongeveer met 25 personen. Nadat iedereen kennis met elkaar had gemaakt heb ik een presentatie van ons bedrijf en onze bedrijfsopzet gegeven.

Hier buiten een koppel ooien met fok ram bekeken.
Gezien de periode van het jaar (midden dekseizoen) vonden we het niet gewenst om de ooien op te hokken om deze te beoordelen. Wel hadden we een 30-tal van onze ooilammeren binnen in de schuur neergezet. Deze waren in hokjes per vaderdier geselecteerd. Op deze manier was goed te zien of er verschillende eigenschappen (zowel positief als negatief) te onderscheiden waren. Deze liepen nog niet bij de ram dus dit was geen probleem.

Johan heeft tijdens het ochtendprogramma uitgebreid één van onze dekrammen beoordeeld en besproken. Hij heeft de ram uitgebreid gemeten en per onderdeel besproken. Hij maakte hierbij gebruik van een nieuw formulier waarop elk onderdeel (bijv. kop, rug, lengte, bil, beenwerk etc) individueel beoordeeld kon worden. Ikzelf heb aangegeven waarom ik deze ram als fokram inzet en hoe hij bij ons tot nu toe gepresteerd heeft. Leuk was wel om te horen dat deze ram na een paar jaar nog steeds dezelfde beoordeling kreeg.

Deze ram liep tussen de ooien op de naastliggende foto.
Later hebben we met zijn allen nog een individueel ooilam op dezelfde manier gekeurd. Nadien heeft Johan per punt dit dier besproken en bleek dat wij als fokkers goed op een lijn met de inspecteur zitten. Ook kregen wij uitgebreid uitleg over bijvoorbeeld steile of sabelbenige stand van de achterbenen. Vragen zoals wanneer is een schouder steil of schuin en wanneer is een dier lang zijn aan de orde gekomen.
Na dit onderdeel zijn we met z’n allen weer naar binnen gegaan en hebben we een hapje gegeten. Uiteindelijk blijft het toch altijd gezellig om met z’n allen over onze gezamenlijke hobby/werk te praten.
Vervolgens ging het middagprogramma van start.
Johan Knaap heeft een voordracht over de fokkerij van wormresistente schapen d.m.v. wangslijmonderzoek gegeven. Dit was een zeer boeiende presentatie en er kwamen dan ook de nodige vragen, reacties en kritische opmerkingen vanuit de deelnemersgroep. Hiermee bleek ook dat de meeste fokkers zeer geinteresseerd zijn in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit wangslijmonderzoek. Er is toen door meerdere deelnemers aan de aanwezige bestuursleden en leden van de fok technische commissie aangegeven dat het erg belangrijk gevonden wordt dat het Swifter stamboek een voortrekkersrol blijft vervullen en dat men ervan uitgaat dat er voor aanvang van het nieuwe geboorteseizoen meer duidelijkheid is en of er dan ook voor onze swifters een index berekend kan worden.

Na deze presentatie en discussie hebben we met z’n allen de opgehokte ooilammeren bekeken en besproken.
De algehele indruk van deze dag was dat iedereen ondanks het slechte weer zich prima vermaakt heeft en dat het programma zeer de moeite waard was. Voor mij persoonlijk was het prettig om te horen dat onze dieren goed in de smaak vielen.
Wij hebben het een erg leuke dag gevonden en hopen dat er in de toekomst nog weer meer van dit soort dagen komen.

Jan en Hermien Plas

Over de auteur

swifter administrator