Latest news

Byswifter Dec 13, 2017

Fokkersdag 30 september

Op zaterdag 30 september heeft de fokkersdag bij ons, Jan en Hermien Plas, te Weerdinge plaatsgevonden. De foktechnische commissie had een intere

Byswifter Nov 4, 2017

Nieuwe website online

Het Swifter Stamboek heeft sinds 4 november een nieuwe website. De website is gemaakt in Wordpress waardoor het gemakkelijk is om snel de website