Productie

 • Vruchtbaarheidsindex (VBI)
  Elk in ons stamboek geregistreerd schaap heeft een vruchtbaarheidsindex. Dit is een maat voor de (verwachte) lammerenproductie van dit dier. Ook de lammerenproductie van de familieleden beïnvloeden de vruchtbaarheidsindex van een dier. De VBI wordt jaarlijks herberekend.
  De VBI die vermeld staat bij lammeren is het gemiddelde van de VBI van beide ouders.
 • Vleeslamindex (VLI)
  Het berekenen van een VLI is in 2009 opgestart. Fokkers kunnen vrijwillig hun lammeren laten scannen; uit de vastgestelde scanwaarden wordt voor dat dier een vleeslamindex berekend. Deze index heeft betekenis m.b.t. spier, vet en groei: Elk van deze factoren krijgt een waarde waaruit de totaalindex (VLI) wordt berekend. De erfelijkheidsgraad van deze 3 eigenschappen is dusdanig hoog, dat het zinvol is om de VLI bij de dierselectie te betrekken.

Myomax(-gen)
(myo betekent in het Grieks spier)
Via DNA-onderzoek kan men bepalen of het schaap het myomax-gen bezit.
Dieren hebben dubbelstreng-DNA: Op beide strengen kan het Myomax-gen voorkomen (genotype MM) of op 1 van de twee (genotype M -) of op beide strengen niet (genotype – – ).

Bij een paring worden de genen van één van de beide strengen doorgegeven aan hun nakomelingen. Wanneer men de gensamenstelling van beide ouders weet, kan men dus de genensamenstelling van de nakomelingen voorspellen.

Voorbeeld:

 • moeder MM x vader MM –> alle lammeren uit deze paring zijn MM
 • moeder MM x vader M- –> 50% v d lammeren zijn MM en 50% zijn M-
 • moeder M- x vader M-  –> 50% v d lammeren zijn M-, 25%  MM en 25% – –
 • moeder – –  x vader M-  –> 50% v d lammeren zijn  – – en 50% zijn M –

MM-dieren noemt men ook wel “dubbel Myomax of Myomax Gold”.

Volgens de huidige inzichten hebben schapen met het Myomax-gen een betere bespiering dan schapen zonder  het Myomax-gen. Bovendien is tot heden niet aangetoond, dat schapen met het Myomax-gen andere eigenschappen zouden bezitten die in hun nadeel zijn. Het is dan ook begrijpeljik, dat een groot aantal fokkers streven naar het infokken van het Myomax-gen in hun koppel.