Categorie Archief Actueel

doorswifter

Oostenrijkse schapenboeren geïnteresseerd in Swifters

Op 28 oktober waren 40 Oostenrijkse schapenboeren op studiereis in Nederland. Ze wilden graag kennismaken met het Swifters schapenras. Namens het stamboek zijn ze ontvangen op het bedrijf van Ab en Hermien Teunissen.

Er was grote interesse in de specifieke eigenschappen van het ras. De ontwikkeling, lengte en groei van de Swifter, maar ook zeker het vermogen om drie lammeren te zogen, sprak ze erg aan.

doorswifter

Swifter fokkers kunnen fokken op wormresistentie

Van 1144 Swifters is in 2023 een index voor wormresistentie (WRI) berekend. De indexen zijn verstuurd naar de fokkers die ooien getest hebben op IgA en zich hebben opgegeven voor indexberekening op hun bedrijf. In totaal hebben maar liefst 27 fokkers deelgenomen!

De indexen laten een mooie normaalverdeling zien: 

De index varieert tussen de 90 en 110, dat is dus anders dan momenteel bij de VLI en de VBI. Een WRI boven de 105 is heel hoog en beneden de 95 is heel laag. Hoe hoger de index, hoe resistenter het dier is tegen de rode lebmaagworm. Let er wel op dat voor sommige dieren de betrouwbaarheid van het getal nog vrij laag is, de index kan dus nog veranderen als er de komende jaren meer dieren (familieleden) getest worden.

Deelnemers kunnen nu bij de selectie van aanfok of de keuze/aanschaf van een dekram, rekening houden met de wormresistentie van vader en/of moeder. Ook rammen kunnen een index krijgen als voldoende dochters getest zijn.

Per direct kunnen de ooien met laagste fokwaarde uitgeselecteerd worden, er komen dan veel minder wormeieren op het land (20% van de ooien zorgen voor 80% van de wormbesmetting).

Wilt u dieren zoeken met een hoge index wormresistentie? Op de ledenlijst in de rechterkolom staat binnenkort een W bij de leden die dit jaar meegedaan hebben met het fokprogramma. In Swifter online is de WRI op stallijst geplaatst naar de andere indexen VBI en de VLI. Ook op het afstammingsbewijs en de stallijst download in excel zal de WRI vermeld worden.

Wilt u komend seizoen ook deelnemen aan het programma Fokken op wormresistentie neem dan contact op met commissielid Ab Teunissen (info@dedoevendans.nl of 0644167471). U krijgt dan alle informatie over deelname in 2024.

doorswifter

Swifters weer op de countryfair!

Ook dit jaar was het Swifter schapen stamboek weer present op de Farm and Country fair in Aalten, met een grote stand met Volwassen rammen, ooien en lammeren. Ab en Hermien Teunissen gaven uitleg aan burgers en schapenhouders over Swifters, er was veel belangstelling.

Het was een zeer warm weekend. In de tent staan de schapen wel in de schaduw en omdat er wel wat wind was, was het toch prima te doen voor schapen en publiek.
In de digitale nieuwsbrief van het vakblad Het Schaap staat een uitgebreide rapportage met foto’s van rassen en activiteiten in de enorme schapen en geiten tent. Daar komt de Swifter met foto’s uitgebreid aan bod!

doorswifter

Fokken op wormresistentie leeft!

Op beide voorlichtingsmiddagen over fokken op wormresistentie waren veel fokkers aanwezig. Zowel bij de familie Tromp als bij de familie Drayer waren rond de 20 belangstellenden.

De fokkers waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van fokken op wormresistentie. De commissie van het Swifter schapen stamboek die zich daar mee bezig houd heeft daar uitgebreid uitleg over gegeven. Er is bij schapen voor de eigenschap ‘resistentie tegen wormen’ voldoende spreiding en voldoende vererving om het fokken op de eigenschap mogelijk en zinvol te maken. Een fokker kan zelf speeksel afnemen en laten onderzoeken op afweerstoffen (IgA) tegen de rode lebmaagwormen (Heamonchus). De rode lebmaagworm zorgt voor veel groeivertraging en uitval bij lammeren. Het IgA remt de ontwikkeling en vermeerdering van de wormen. De hoeveelheid IgA in het speeksel van een schaap, de resistentie dus, kan vanaf dit jaar voor een Swifter schaap berekend worden in een index. Ook de uitslagen van de 1380 Swifters die de afgelopen jaren al zijn onderzocht worden hier voor gebruikt.

De index voor wormresistentie kan een fokker helpen bij de selectie van fokdieren, maar ook kunnen de schapen die de meeste besmetting (eitjes) op het land brengen gevonden en uit de koppel verwijderd worden.

Na de uitleg over fokken op wormresistentie hebben we de Swifters van de gastbedrijven bekeken en uitleg gekregen over het bedrijf, waaronder fokbeleid. Vervolgens hebben we een aantal ooien en rammen onderling vergeleken. Welke dier komt het dichtst bij het fokdoel? Welke eigenschappen zijn belangrijk nu en in de toekomst? Mooi om met elkaar af te stemmen en er een gesprek of een gezonde discussie over te hebben.

Fokkers die mee willen doen met het fokken op wormresistentie of er vragen over hebben kunnen zich melden bij de commissie (bij Ab Teunissen).

doorswifter

Biologisch schapenhouden Peter van Leeuwen

Klik op onderstaande presentatie:

20220925 – presentate DGW bij stamboekbijeenkomst

En bekijk de volgende YouTube film:

doorswifter

Hitte stress

Lees het onderstaande artikel aangaande hitte stress van KSG (Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders):

pdf ksg-1

doorswifter

Swifter Rasse portrat

Een vertaling van het duitse artikel:

sz_2021_19_000-000 Rasseportraet

Het Swifter-schaap is een jong ras dat in de jaren zeventig werd ontwikkeld door de Landbouwuniversiteit in Wageningen om de productiviteit van de Nederlandse schapenpopulatie te verbeteren. Het stamt uit een kruising tussen Texelaar bok en Vlaamse schapen

Raskenmerken
Het is een middelgroot vleesschaap met een fijne botstructuur. Het hele lichaam is goed gespierd. De smalle witte kop, bij beide geslachten hoornloos , is onbewold, af en toe pigmentvlekken op de kop worden getolereerd. De slijmvliezen van de ogen, neus en lippen zijn gepigmenteerd. De oren steken naar voren uit. De witte kruising type wol heeft een fijnheid van 33 tot 35 micron. De fijne ledematen zijn onbewold en wit, de klauwen zwart. Het ras is erg vroegrijp. De ooien lammeren zeer gemakkelijk af en hebben naast hun goede moederkenmerken voldoende melk om tot drie lammeren per worp groot te brengen. Volgens de Swifter fokker Reiner Vergien uit Cuxhaven (Nedersaksen) is haar moederlijkheid zo uitgesproken dat het gemakkelijk is om vreemde lammeren naar de ooien over te leggen en deze worden zeer goed geaccepteerd. De bronstcyclus is seizoensgebonden met een lang bronstseizoen. De slachtdieren kenmerken zich door een goede uitslachting met minimale vervetting. Het aanhoudings percentage is gemiddeld 2% lager dan die van Texelse schapen. Volgens de fokker is het goed mogelijk om oudere dieren te slachten zonder de typische oude schapensmaak te hebben. Als het op gezondheid aankomt, heeft het Swifter-schaap ook een aantal voordelen om te laten zien: Het is klein ze zijn sober, hebben gezonde klauwen en de gevreesde myiasis doet er niet echt toe vanwege de onbewolde staart. Volgens de fokker is de rust van deze schapen erg prettig. Vreemden konden zelfs door de kudde lopen zonder dat de dieren op de vlucht sloegen. Fokdoel Het is gefokt voor makkelijk aflammeren, vruchtbaar schaap met een goede vleesproductie en moeder eigenschappen. Omdat het gemakkelijk te voeren is, moet het zeer goed presteren op goed basisvoer. Hoewel het Swifter-schaap goed kan presteren op minder goede locaties, is het beste voer een voorwaarde voor de beste opfokprestaties. Volgens Reiner Vergien is een belangrijk doel van dit ras dat een driejarige ooi
moet op zijn minst een drieling hebben en ze zelf zonder hulp grootbrengen.

1)Swifter oude rammen.
2) Swifter ooi met drie lammeren, die ze dankzij haar moederlijkheid en goede melkgift alleen kan grootbrengen.
3) Bij deze twee Swifter bokken zie je heel mooi de niet-gecoupeerde, on bewolde staarten en hun vermogen om hun staart, bij het mesten, een beetje op te beuren – net als bij geiten – .

Prestatie kenmerken
Tabel: Lichaamsgewicht (kg) Vacht gewicht (kg) Schofthoogte (cm) Aflammer resultaat
Jaarling bokken 80 – 100 3,5 – 4,5
Ooien 60 – 70 3,0 – 4,0 65 – 70 230 – 280%
foklammeren (6 maanden) 40 – 50

De dagelijkse gewichtstoename bij slachtlammeren ligt in het bereik van 300-340 g.

 

 

doorswifter

Fokkersdag 30 september

Op zaterdag 30 september heeft de fokkersdag bij ons, Jan en Hermien Plas, te Weerdinge plaatsgevonden. De foktechnische commissie had een interessant programma opgezet en er was een boeiende spreker uitgenodigd. Deze spreker was de nieuwe inspecteur van het NSFO Johan Knaap.

‘s Morgens omstreeks 10 uur kwamen de deelnemers aan en zijn we gestart met koffie en koek. In totaal waren we ongeveer met 25 personen. Nadat iedereen kennis met elkaar had gemaakt heb ik een presentatie van ons bedrijf en onze bedrijfsopzet gegeven.

Hier buiten een koppel ooien met fok ram bekeken.
Gezien de periode van het jaar (midden dekseizoen) vonden we het niet gewenst om de ooien op te hokken om deze te beoordelen. Wel hadden we een 30-tal van onze ooilammeren binnen in de schuur neergezet. Deze waren in hokjes per vaderdier geselecteerd. Op deze manier was goed te zien of er verschillende eigenschappen (zowel positief als negatief) te onderscheiden waren. Deze liepen nog niet bij de ram dus dit was geen probleem.

Johan heeft tijdens het ochtendprogramma uitgebreid één van onze dekrammen beoordeeld en besproken. Hij heeft de ram uitgebreid gemeten en per onderdeel besproken. Hij maakte hierbij gebruik van een nieuw formulier waarop elk onderdeel (bijv. kop, rug, lengte, bil, beenwerk etc) individueel beoordeeld kon worden. Ikzelf heb aangegeven waarom ik deze ram als fokram inzet en hoe hij bij ons tot nu toe gepresteerd heeft. Leuk was wel om te horen dat deze ram na een paar jaar nog steeds dezelfde beoordeling kreeg.

Deze ram liep tussen de ooien op de naastliggende foto.
Later hebben we met zijn allen nog een individueel ooilam op dezelfde manier gekeurd. Nadien heeft Johan per punt dit dier besproken en bleek dat wij als fokkers goed op een lijn met de inspecteur zitten. Ook kregen wij uitgebreid uitleg over bijvoorbeeld steile of sabelbenige stand van de achterbenen. Vragen zoals wanneer is een schouder steil of schuin en wanneer is een dier lang zijn aan de orde gekomen.
Na dit onderdeel zijn we met z’n allen weer naar binnen gegaan en hebben we een hapje gegeten. Uiteindelijk blijft het toch altijd gezellig om met z’n allen over onze gezamenlijke hobby/werk te praten.
Vervolgens ging het middagprogramma van start.
Johan Knaap heeft een voordracht over de fokkerij van wormresistente schapen d.m.v. wangslijmonderzoek gegeven. Dit was een zeer boeiende presentatie en er kwamen dan ook de nodige vragen, reacties en kritische opmerkingen vanuit de deelnemersgroep. Hiermee bleek ook dat de meeste fokkers zeer geinteresseerd zijn in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit wangslijmonderzoek. Er is toen door meerdere deelnemers aan de aanwezige bestuursleden en leden van de fok technische commissie aangegeven dat het erg belangrijk gevonden wordt dat het Swifter stamboek een voortrekkersrol blijft vervullen en dat men ervan uitgaat dat er voor aanvang van het nieuwe geboorteseizoen meer duidelijkheid is en of er dan ook voor onze swifters een index berekend kan worden.

Na deze presentatie en discussie hebben we met z’n allen de opgehokte ooilammeren bekeken en besproken.
De algehele indruk van deze dag was dat iedereen ondanks het slechte weer zich prima vermaakt heeft en dat het programma zeer de moeite waard was. Voor mij persoonlijk was het prettig om te horen dat onze dieren goed in de smaak vielen.
Wij hebben het een erg leuke dag gevonden en hopen dat er in de toekomst nog weer meer van dit soort dagen komen.

Jan en Hermien Plas

doorswifter

Nieuwe website online

Het Swifter Stamboek heeft sinds 4 november een nieuwe website. De website is gemaakt in WordPress waardoor het gemakkelijk is om snel de website aan te passen. Daarnaast is de website ook goed te bekijken op laptop, tablet en smartphone. Wanneer u op en of aanmerkingen heeft over de website dan kunt u die sturen naar info@swifter.nl