Schrijvers archief swifter

doorswifter

Swifter Rasse portrat

Een vertaling van het duitse artikel:

sz_2021_19_000-000 Rasseportraet

Het Swifter-schaap is een jong ras dat in de jaren zeventig werd ontwikkeld door de Landbouwuniversiteit in Wageningen om de productiviteit van de Nederlandse schapenpopulatie te verbeteren. Het stamt uit een kruising tussen Texelaar bok en Vlaamse schapen

Raskenmerken
Het is een middelgroot vleesschaap met een fijne botstructuur. Het hele lichaam is goed gespierd. De smalle witte kop, bij beide geslachten hoornloos , is onbewold, af en toe pigmentvlekken op de kop worden getolereerd. De slijmvliezen van de ogen, neus en lippen zijn gepigmenteerd. De oren steken naar voren uit. De witte kruising type wol heeft een fijnheid van 33 tot 35 micron. De fijne ledematen zijn onbewold en wit, de klauwen zwart. Het ras is erg vroegrijp. De ooien lammeren zeer gemakkelijk af en hebben naast hun goede moederkenmerken voldoende melk om tot drie lammeren per worp groot te brengen. Volgens de Swifter fokker Reiner Vergien uit Cuxhaven (Nedersaksen) is haar moederlijkheid zo uitgesproken dat het gemakkelijk is om vreemde lammeren naar de ooien over te leggen en deze worden zeer goed geaccepteerd. De bronstcyclus is seizoensgebonden met een lang bronstseizoen. De slachtdieren kenmerken zich door een goede uitslachting met minimale vervetting. Het aanhoudings percentage is gemiddeld 2% lager dan die van Texelse schapen. Volgens de fokker is het goed mogelijk om oudere dieren te slachten zonder de typische oude schapensmaak te hebben. Als het op gezondheid aankomt, heeft het Swifter-schaap ook een aantal voordelen om te laten zien: Het is klein ze zijn sober, hebben gezonde klauwen en de gevreesde myiasis doet er niet echt toe vanwege de onbewolde staart. Volgens de fokker is de rust van deze schapen erg prettig. Vreemden konden zelfs door de kudde lopen zonder dat de dieren op de vlucht sloegen. Fokdoel Het is gefokt voor makkelijk aflammeren, vruchtbaar schaap met een goede vleesproductie en moeder eigenschappen. Omdat het gemakkelijk te voeren is, moet het zeer goed presteren op goed basisvoer. Hoewel het Swifter-schaap goed kan presteren op minder goede locaties, is het beste voer een voorwaarde voor de beste opfokprestaties. Volgens Reiner Vergien is een belangrijk doel van dit ras dat een driejarige ooi
moet op zijn minst een drieling hebben en ze zelf zonder hulp grootbrengen.

1)Swifter oude rammen.
2) Swifter ooi met drie lammeren, die ze dankzij haar moederlijkheid en goede melkgift alleen kan grootbrengen.
3) Bij deze twee Swifter bokken zie je heel mooi de niet-gecoupeerde, on bewolde staarten en hun vermogen om hun staart, bij het mesten, een beetje op te beuren – net als bij geiten – .

Prestatie kenmerken
Tabel: Lichaamsgewicht (kg) Vacht gewicht (kg) Schofthoogte (cm) Aflammer resultaat
Jaarling bokken 80 – 100 3,5 – 4,5
Ooien 60 – 70 3,0 – 4,0 65 – 70 230 – 280%
foklammeren (6 maanden) 40 – 50

De dagelijkse gewichtstoename bij slachtlammeren ligt in het bereik van 300-340 g.

 

 

doorswifter

Swifters op de Farm and Country fair

Van 22 tot en met 24 juni was de Farm and Country fair in Aalten. Dat is een grote fair waar hobbylandbouw, productielandbouw, dierhouderij en platteland zich presenteert. Er zijn dit jaar 35000 bezoekers geweest, het weer en de sfeer waren fantastisch.

Een onderdeel van de fair is een gigantische tent waar 53 rassen schapen en geiten zich presenteren en alles rond wol en wol producten. De organisatie hecht grote waarde aan het presenteren van de productielandbouw en is heel blij met de aanwezigheid van de Swifter.

De Swifter heeft zich er nu voor het derde jaar gepresenteerd, compleet met spandoeken, vlag, folders en schapen in de stand. Ab en Hermien Teunissen hadden twee zware volwassen rammen en een volwassen ooi mee genomen. De drie lammeren van de ooi konden helaas niet mee vanwege de Q-koorts regels. Het publiek werd uitgedaagd welke van de twee rammen ze het mooist, het meest bespierd of het liefst vonden. Op deze wijze werd in de stand de aandacht getrokken van zowel de burgers als de schapenhouders. De belangstelling was groot! De bezoekers waren onder de indruk van de grote rammen en vinden het prachtig de ‘gewone’ witte Swifter te herkennen tussen alle bijzondere buitenlandse rassen. Meerdere keren hoorden we bezoekers zeggen ‘Zulke schapen liepen er bij ons vroeger ook’, een mooie gelegenheid om dan uitleg te geven over de kwaliteiten van de Swifter.

doorswifter

Fokkersdag 30 september

Op zaterdag 30 september heeft de fokkersdag bij ons, Jan en Hermien Plas, te Weerdinge plaatsgevonden. De foktechnische commissie had een interessant programma opgezet en er was een boeiende spreker uitgenodigd. Deze spreker was de nieuwe inspecteur van het NSFO Johan Knaap.

‘s Morgens omstreeks 10 uur kwamen de deelnemers aan en zijn we gestart met koffie en koek. In totaal waren we ongeveer met 25 personen. Nadat iedereen kennis met elkaar had gemaakt heb ik een presentatie van ons bedrijf en onze bedrijfsopzet gegeven.

Hier buiten een koppel ooien met fok ram bekeken.
Gezien de periode van het jaar (midden dekseizoen) vonden we het niet gewenst om de ooien op te hokken om deze te beoordelen. Wel hadden we een 30-tal van onze ooilammeren binnen in de schuur neergezet. Deze waren in hokjes per vaderdier geselecteerd. Op deze manier was goed te zien of er verschillende eigenschappen (zowel positief als negatief) te onderscheiden waren. Deze liepen nog niet bij de ram dus dit was geen probleem.

Johan heeft tijdens het ochtendprogramma uitgebreid één van onze dekrammen beoordeeld en besproken. Hij heeft de ram uitgebreid gemeten en per onderdeel besproken. Hij maakte hierbij gebruik van een nieuw formulier waarop elk onderdeel (bijv. kop, rug, lengte, bil, beenwerk etc) individueel beoordeeld kon worden. Ikzelf heb aangegeven waarom ik deze ram als fokram inzet en hoe hij bij ons tot nu toe gepresteerd heeft. Leuk was wel om te horen dat deze ram na een paar jaar nog steeds dezelfde beoordeling kreeg.

Deze ram liep tussen de ooien op de naastliggende foto.
Later hebben we met zijn allen nog een individueel ooilam op dezelfde manier gekeurd. Nadien heeft Johan per punt dit dier besproken en bleek dat wij als fokkers goed op een lijn met de inspecteur zitten. Ook kregen wij uitgebreid uitleg over bijvoorbeeld steile of sabelbenige stand van de achterbenen. Vragen zoals wanneer is een schouder steil of schuin en wanneer is een dier lang zijn aan de orde gekomen.
Na dit onderdeel zijn we met z’n allen weer naar binnen gegaan en hebben we een hapje gegeten. Uiteindelijk blijft het toch altijd gezellig om met z’n allen over onze gezamenlijke hobby/werk te praten.
Vervolgens ging het middagprogramma van start.
Johan Knaap heeft een voordracht over de fokkerij van wormresistente schapen d.m.v. wangslijmonderzoek gegeven. Dit was een zeer boeiende presentatie en er kwamen dan ook de nodige vragen, reacties en kritische opmerkingen vanuit de deelnemersgroep. Hiermee bleek ook dat de meeste fokkers zeer geinteresseerd zijn in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit wangslijmonderzoek. Er is toen door meerdere deelnemers aan de aanwezige bestuursleden en leden van de fok technische commissie aangegeven dat het erg belangrijk gevonden wordt dat het Swifter stamboek een voortrekkersrol blijft vervullen en dat men ervan uitgaat dat er voor aanvang van het nieuwe geboorteseizoen meer duidelijkheid is en of er dan ook voor onze swifters een index berekend kan worden.

Na deze presentatie en discussie hebben we met z’n allen de opgehokte ooilammeren bekeken en besproken.
De algehele indruk van deze dag was dat iedereen ondanks het slechte weer zich prima vermaakt heeft en dat het programma zeer de moeite waard was. Voor mij persoonlijk was het prettig om te horen dat onze dieren goed in de smaak vielen.
Wij hebben het een erg leuke dag gevonden en hopen dat er in de toekomst nog weer meer van dit soort dagen komen.

Jan en Hermien Plas

doorswifter

Nieuwe website online

Het Swifter Stamboek heeft sinds 4 november een nieuwe website. De website is gemaakt in WordPress waardoor het gemakkelijk is om snel de website aan te passen. Daarnaast is de website ook goed te bekijken op laptop, tablet en smartphone. Wanneer u op en of aanmerkingen heeft over de website dan kunt u die sturen naar info@swifter.nl

doorswifter

Welkom op de website van het Swifter schapen stamboek

Met een Swifter hebt u iets goeds onder de wol !