Schrijvers archief swifter

doorswifter

ledenvergadering.

Beste Leden,

Onze laatste ledenvergadering was in November 2019 en daarna gingen we in een lockdown  en konden  we geen ledenvergaderingen meer houden. Als bestuur zijn we een paar keer bij elkaar geweest, maar het was net of stond de tijd een beetje stil.

Gelukkig kunnen we a.s  6 november 2021 weer een ledenvergadering houden zoals het op dit moment gaat met de corona in ons land.

Fijn om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar te kunnen praten. wij hopen dan ook dat u allen komt.

Graag tot ziens in de Schakel in Nijkerk.

 

doorswifter

Swifters op de Farm and Country fair

Van 22 tot en met 24 juni was de Farm and Country fair in Aalten. Dat is een grote fair waar hobbylandbouw, productielandbouw, dierhouderij en platteland zich presenteert. Er zijn dit jaar 35000 bezoekers geweest, het weer en de sfeer waren fantastisch.

Een onderdeel van de fair is een gigantische tent waar 53 rassen schapen en geiten zich presenteren en alles rond wol en wol producten. De organisatie hecht grote waarde aan het presenteren van de productielandbouw en is heel blij met de aanwezigheid van de Swifter.

De Swifter heeft zich er nu voor het derde jaar gepresenteerd, compleet met spandoeken, vlag, folders en schapen in de stand. Ab en Hermien Teunissen hadden twee zware volwassen rammen en een volwassen ooi mee genomen. De drie lammeren van de ooi konden helaas niet mee vanwege de Q-koorts regels. Het publiek werd uitgedaagd welke van de twee rammen ze het mooist, het meest bespierd of het liefst vonden. Op deze wijze werd in de stand de aandacht getrokken van zowel de burgers als de schapenhouders. De belangstelling was groot! De bezoekers waren onder de indruk van de grote rammen en vinden het prachtig de ‘gewone’ witte Swifter te herkennen tussen alle bijzondere buitenlandse rassen. Meerdere keren hoorden we bezoekers zeggen ‘Zulke schapen liepen er bij ons vroeger ook’, een mooie gelegenheid om dan uitleg te geven over de kwaliteiten van de Swifter.

doorswifter

Fokkersdag 30 september

Op zaterdag 30 september heeft de fokkersdag bij ons, Jan en Hermien Plas, te Weerdinge plaatsgevonden. De foktechnische commissie had een interessant programma opgezet en er was een boeiende spreker uitgenodigd. Deze spreker was de nieuwe inspecteur van het NSFO Johan Knaap.

‘s Morgens omstreeks 10 uur kwamen de deelnemers aan en zijn we gestart met koffie en koek. In totaal waren we ongeveer met 25 personen. Nadat iedereen kennis met elkaar had gemaakt heb ik een presentatie van ons bedrijf en onze bedrijfsopzet gegeven.

Hier buiten een koppel ooien met fok ram bekeken.
Gezien de periode van het jaar (midden dekseizoen) vonden we het niet gewenst om de ooien op te hokken om deze te beoordelen. Wel hadden we een 30-tal van onze ooilammeren binnen in de schuur neergezet. Deze waren in hokjes per vaderdier geselecteerd. Op deze manier was goed te zien of er verschillende eigenschappen (zowel positief als negatief) te onderscheiden waren. Deze liepen nog niet bij de ram dus dit was geen probleem.

Johan heeft tijdens het ochtendprogramma uitgebreid één van onze dekrammen beoordeeld en besproken. Hij heeft de ram uitgebreid gemeten en per onderdeel besproken. Hij maakte hierbij gebruik van een nieuw formulier waarop elk onderdeel (bijv. kop, rug, lengte, bil, beenwerk etc) individueel beoordeeld kon worden. Ikzelf heb aangegeven waarom ik deze ram als fokram inzet en hoe hij bij ons tot nu toe gepresteerd heeft. Leuk was wel om te horen dat deze ram na een paar jaar nog steeds dezelfde beoordeling kreeg.

Deze ram liep tussen de ooien op de naastliggende foto.
Later hebben we met zijn allen nog een individueel ooilam op dezelfde manier gekeurd. Nadien heeft Johan per punt dit dier besproken en bleek dat wij als fokkers goed op een lijn met de inspecteur zitten. Ook kregen wij uitgebreid uitleg over bijvoorbeeld steile of sabelbenige stand van de achterbenen. Vragen zoals wanneer is een schouder steil of schuin en wanneer is een dier lang zijn aan de orde gekomen.
Na dit onderdeel zijn we met z’n allen weer naar binnen gegaan en hebben we een hapje gegeten. Uiteindelijk blijft het toch altijd gezellig om met z’n allen over onze gezamenlijke hobby/werk te praten.
Vervolgens ging het middagprogramma van start.
Johan Knaap heeft een voordracht over de fokkerij van wormresistente schapen d.m.v. wangslijmonderzoek gegeven. Dit was een zeer boeiende presentatie en er kwamen dan ook de nodige vragen, reacties en kritische opmerkingen vanuit de deelnemersgroep. Hiermee bleek ook dat de meeste fokkers zeer geinteresseerd zijn in de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit wangslijmonderzoek. Er is toen door meerdere deelnemers aan de aanwezige bestuursleden en leden van de fok technische commissie aangegeven dat het erg belangrijk gevonden wordt dat het Swifter stamboek een voortrekkersrol blijft vervullen en dat men ervan uitgaat dat er voor aanvang van het nieuwe geboorteseizoen meer duidelijkheid is en of er dan ook voor onze swifters een index berekend kan worden.

Na deze presentatie en discussie hebben we met z’n allen de opgehokte ooilammeren bekeken en besproken.
De algehele indruk van deze dag was dat iedereen ondanks het slechte weer zich prima vermaakt heeft en dat het programma zeer de moeite waard was. Voor mij persoonlijk was het prettig om te horen dat onze dieren goed in de smaak vielen.
Wij hebben het een erg leuke dag gevonden en hopen dat er in de toekomst nog weer meer van dit soort dagen komen.

Jan en Hermien Plas

doorswifter

Nieuwe website online

Het Swifter Stamboek heeft sinds 4 november een nieuwe website. De website is gemaakt in WordPress waardoor het gemakkelijk is om snel de website aan te passen. Daarnaast is de website ook goed te bekijken op laptop, tablet en smartphone. Wanneer u op en of aanmerkingen heeft over de website dan kunt u die sturen naar info@swifter.nl

doorswifter

Welkom op de website van het Swifter schapen stamboek

Met een Swifter hebt u iets goeds onder de wol !