Aanmeldingsformulier Het Swifter Schapenstamboek

Hieronder staat het Aanmeldingsformulier Het Swifter Schapenstamboek. Wanneer u zich aanmeld gaat u akkoord met het onderstaande:

Als lid geef ik toestemming dat het Swifterstamboek en Administratiekantoor KleinAkker mijn N.A.W gegevens en e-mail adres verwerken. Tevens zullen deze openbaar raadpleegbaar zijn via de site voor de leden van het Swifter Stamboek. Daarnaast zullen gegevens vermeld staan op de ledenlijst, die verstrekt wordt aan aspirante kopers.

Aanmeldingsformulier Het Swifter Schapenstamboek:

(U krijgt 20% korting, nota volgt te zijner tijd.)

Uw wilt toetreden als lid en betaalt: entreegeld (eenmalig) € 75,- en Contributie (jaarlijks) € 35,-. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt € 3,- per verstreken maand in mindering gebracht.

Na uw aanmelding ontvangt u van de fokregistratie een fokkersnummer, die u nodig hebt voor de dierregistratie. De penningmeester stuurt een nota aan u. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging van de penningmeester. Voor het inloggen als registrerend lid op de website ontvangt u de codes van de fokregistratie. Tevens zal een regiovertegenwoordiger(-ster) uit uw regio contact met u opnemen.

Als u eenmaal als lid besluit om het lidmaatschap op te heffen moet dit voor 1 november van het jaar melden bij de secretaris of penningmeester.

Het verschuldigde bedrag dient voldaan te worden aan: Rabobank IBAN NL 52 RABO 0148845231 – BIC RABONL2U t.n.v.: Swifter Schapenstamboek. Onder vermelding van : “Aanmelding nieuw lid”