Aanmeldingsformulier Het Swifter Schapenstamboek

(U krijgt 20% korting, nota volgt te zijner tijd.)

Uw wilt toetreden als lid en betaalt: entreegeld (eenmalig) € 75,- en Contributie (jaarlijks) € 25,-. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt € 2,- per verstreken maand in mindering gebracht.

Na uw aanmelding ontvangt u van de fokregistratie een fokkersnummer, die u nodig hebt voor de dierregistratie. De penningmeester stuurt een nota aan u. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging van de pennigmeester. Voor het inloggen als registrerend lid op de website ontvangt u de codes van de fokregistratie. Tevens zal een regiovertegenwoordiger(-ster) uit uw regio contact met u opnemen.

Het verschuldigde bedrag dient voldaan te worden aan: Rabobank IBAN NL 52 RABO 0148845231 – BIC RABONL2U t.n.v.: Swifter Schapenstamboek. Onder vermelding van : “Aanmelding nieuw lid”