Maandelijks archief november 2023

doorswifter

Swifter fokkers kunnen fokken op wormresistentie

Van 1144 Swifters is in 2023 een index voor wormresistentie (WRI) berekend. De indexen zijn verstuurd naar de fokkers die ooien getest hebben op IgA en zich hebben opgegeven voor indexberekening op hun bedrijf. In totaal hebben maar liefst 27 fokkers deelgenomen!

De indexen laten een mooie normaalverdeling zien: 

De index varieert tussen de 90 en 110, dat is dus anders dan momenteel bij de VLI en de VBI. Een WRI boven de 105 is heel hoog en beneden de 95 is heel laag. Hoe hoger de index, hoe resistenter het dier is tegen de rode lebmaagworm. Let er wel op dat voor sommige dieren de betrouwbaarheid van het getal nog vrij laag is, de index kan dus nog veranderen als er de komende jaren meer dieren (familieleden) getest worden.

Deelnemers kunnen nu bij de selectie van aanfok of de keuze/aanschaf van een dekram, rekening houden met de wormresistentie van vader en/of moeder. Ook rammen kunnen een index krijgen als voldoende dochters getest zijn.

Per direct kunnen de ooien met laagste fokwaarde uitgeselecteerd worden, er komen dan veel minder wormeieren op het land (20% van de ooien zorgen voor 80% van de wormbesmetting).

Wilt u dieren zoeken met een hoge index wormresistentie? Op de ledenlijst in de rechterkolom staat binnenkort een W bij de leden die dit jaar meegedaan hebben met het fokprogramma. In Swifter online is de WRI op stallijst geplaatst naar de andere indexen VBI en de VLI. Ook op het afstammingsbewijs en de stallijst download in excel zal de WRI vermeld worden.

Wilt u komend seizoen ook deelnemen aan het programma Fokken op wormresistentie neem dan contact op met commissielid Ab Teunissen (info@dedoevendans.nl of 0644167471). U krijgt dan alle informatie over deelname in 2024.