Maandelijks archief januari 2023

doorswifter

Fokken op wormresistentie leeft!

Op beide voorlichtingsmiddagen over fokken op wormresistentie waren veel fokkers aanwezig. Zowel bij de familie Tromp als bij de familie Drayer waren rond de 20 belangstellenden.

De fokkers waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van fokken op wormresistentie. De commissie van het Swifter schapen stamboek die zich daar mee bezig houd heeft daar uitgebreid uitleg over gegeven. Er is bij schapen voor de eigenschap ‘resistentie tegen wormen’ voldoende spreiding en voldoende vererving om het fokken op de eigenschap mogelijk en zinvol te maken. Een fokker kan zelf speeksel afnemen en laten onderzoeken op afweerstoffen (IgA) tegen de rode lebmaagwormen (Heamonchus). De rode lebmaagworm zorgt voor veel groeivertraging en uitval bij lammeren. Het IgA remt de ontwikkeling en vermeerdering van de wormen. De hoeveelheid IgA in het speeksel van een schaap, de resistentie dus, kan vanaf dit jaar voor een Swifter schaap berekend worden in een index. Ook de uitslagen van de 1380 Swifters die de afgelopen jaren al zijn onderzocht worden hier voor gebruikt.

De index voor wormresistentie kan een fokker helpen bij de selectie van fokdieren, maar ook kunnen de schapen die de meeste besmetting (eitjes) op het land brengen gevonden en uit de koppel verwijderd worden.

Na de uitleg over fokken op wormresistentie hebben we de Swifters van de gastbedrijven bekeken en uitleg gekregen over het bedrijf, waaronder fokbeleid. Vervolgens hebben we een aantal ooien en rammen onderling vergeleken. Welke dier komt het dichtst bij het fokdoel? Welke eigenschappen zijn belangrijk nu en in de toekomst? Mooi om met elkaar af te stemmen en er een gesprek of een gezonde discussie over te hebben.

Fokkers die mee willen doen met het fokken op wormresistentie of er vragen over hebben kunnen zich melden bij de commissie (bij Ab Teunissen).