Jaarlijks archief 2023

doorswifter

Oostenrijkse schapenboeren geïnteresseerd in Swifters

Op 28 oktober waren 40 Oostenrijkse schapenboeren op studiereis in Nederland. Ze wilden graag kennismaken met het Swifters schapenras. Namens het stamboek zijn ze ontvangen op het bedrijf van Ab en Hermien Teunissen.

Er was grote interesse in de specifieke eigenschappen van het ras. De ontwikkeling, lengte en groei van de Swifter, maar ook zeker het vermogen om drie lammeren te zogen, sprak ze erg aan.

doorswifter

Swifter fokkers kunnen fokken op wormresistentie

Van 1144 Swifters is in 2023 een index voor wormresistentie (WRI) berekend. De indexen zijn verstuurd naar de fokkers die ooien getest hebben op IgA en zich hebben opgegeven voor indexberekening op hun bedrijf. In totaal hebben maar liefst 27 fokkers deelgenomen!

De indexen laten een mooie normaalverdeling zien: 

De index varieert tussen de 90 en 110, dat is dus anders dan momenteel bij de VLI en de VBI. Een WRI boven de 105 is heel hoog en beneden de 95 is heel laag. Hoe hoger de index, hoe resistenter het dier is tegen de rode lebmaagworm. Let er wel op dat voor sommige dieren de betrouwbaarheid van het getal nog vrij laag is, de index kan dus nog veranderen als er de komende jaren meer dieren (familieleden) getest worden.

Deelnemers kunnen nu bij de selectie van aanfok of de keuze/aanschaf van een dekram, rekening houden met de wormresistentie van vader en/of moeder. Ook rammen kunnen een index krijgen als voldoende dochters getest zijn.

Per direct kunnen de ooien met laagste fokwaarde uitgeselecteerd worden, er komen dan veel minder wormeieren op het land (20% van de ooien zorgen voor 80% van de wormbesmetting).

Wilt u dieren zoeken met een hoge index wormresistentie? Op de ledenlijst in de rechterkolom staat binnenkort een W bij de leden die dit jaar meegedaan hebben met het fokprogramma. In Swifter online is de WRI op stallijst geplaatst naar de andere indexen VBI en de VLI. Ook op het afstammingsbewijs en de stallijst download in excel zal de WRI vermeld worden.

Wilt u komend seizoen ook deelnemen aan het programma Fokken op wormresistentie neem dan contact op met commissielid Ab Teunissen (info@dedoevendans.nl of 0644167471). U krijgt dan alle informatie over deelname in 2024.

doorswifter

Swifters weer op de countryfair!

Ook dit jaar was het Swifter schapen stamboek weer present op de Farm and Country fair in Aalten, met een grote stand met Volwassen rammen, ooien en lammeren. Ab en Hermien Teunissen gaven uitleg aan burgers en schapenhouders over Swifters, er was veel belangstelling.

Het was een zeer warm weekend. In de tent staan de schapen wel in de schaduw en omdat er wel wat wind was, was het toch prima te doen voor schapen en publiek.
In de digitale nieuwsbrief van het vakblad Het Schaap staat een uitgebreide rapportage met foto’s van rassen en activiteiten in de enorme schapen en geiten tent. Daar komt de Swifter met foto’s uitgebreid aan bod!

doorswifter

Fokken op wormresistentie leeft!

Op beide voorlichtingsmiddagen over fokken op wormresistentie waren veel fokkers aanwezig. Zowel bij de familie Tromp als bij de familie Drayer waren rond de 20 belangstellenden.

De fokkers waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van fokken op wormresistentie. De commissie van het Swifter schapen stamboek die zich daar mee bezig houd heeft daar uitgebreid uitleg over gegeven. Er is bij schapen voor de eigenschap ‘resistentie tegen wormen’ voldoende spreiding en voldoende vererving om het fokken op de eigenschap mogelijk en zinvol te maken. Een fokker kan zelf speeksel afnemen en laten onderzoeken op afweerstoffen (IgA) tegen de rode lebmaagwormen (Heamonchus). De rode lebmaagworm zorgt voor veel groeivertraging en uitval bij lammeren. Het IgA remt de ontwikkeling en vermeerdering van de wormen. De hoeveelheid IgA in het speeksel van een schaap, de resistentie dus, kan vanaf dit jaar voor een Swifter schaap berekend worden in een index. Ook de uitslagen van de 1380 Swifters die de afgelopen jaren al zijn onderzocht worden hier voor gebruikt.

De index voor wormresistentie kan een fokker helpen bij de selectie van fokdieren, maar ook kunnen de schapen die de meeste besmetting (eitjes) op het land brengen gevonden en uit de koppel verwijderd worden.

Na de uitleg over fokken op wormresistentie hebben we de Swifters van de gastbedrijven bekeken en uitleg gekregen over het bedrijf, waaronder fokbeleid. Vervolgens hebben we een aantal ooien en rammen onderling vergeleken. Welke dier komt het dichtst bij het fokdoel? Welke eigenschappen zijn belangrijk nu en in de toekomst? Mooi om met elkaar af te stemmen en er een gesprek of een gezonde discussie over te hebben.

Fokkers die mee willen doen met het fokken op wormresistentie of er vragen over hebben kunnen zich melden bij de commissie (bij Ab Teunissen).