Laatste nieuws

doorswifter nov 4, 2023

Swifter fokkers kunnen fokken op wormresistentie

Van 1144 Swifters is in 2023 een index voor wormresistentie (WRI) berekend. De indexen zijn verstuurd naar de fokkers die ooien getest hebben op

doorswifter okt 7, 2023

Blauwtong, Beste Swifterschapen fokkers moeilijke tijden is het voor de schapenhouderij. Iedereen probeert zijn schapen vrij te houden van

doorswifter sep 19, 2023

Swifters weer op de countryfair!

Ook dit jaar was het Swifter schapen stamboek weer present op de Farm and Country fair in Aalten, met een grote stand met Volwassen rammen, ooien

doorswifter jan 31, 2023

Fokken op wormresistentie leeft!

Op beide voorlichtingsmiddagen over fokken op wormresistentie waren veel fokkers aanwezig. Zowel bij de familie Tromp als bij de familie Drayer w